قنات- نادری

در شهر علويجه سه رشته قنات تاريخي معروف به قنوات نادري وجود دارد که علاوه بر آبياري باغ‌ها و کشتزارهاي علويجه، مردم از طراوت و زيبايي آنها و ورودي چاه‌ها و دشت سر سبز اطراف آنها، براي تفريح استفاده مي‌کنند. از جمله منطقه نابر که بصورت تفريحگاه طبيعي مردم درآمده است. گفتني است، يک رشته از اين قنوات، معروف به قنات کهريزنو از زير بافت شهر عبور کرده و مردم از طريق ورودي‌هايي که در سطح شهر به زير زمين ساخته بودند و به«زير او» يا «زير آب»معروف بودند به آب اين قنات دسترسي داشتند که بعدها به دليل مسائل بهداشتي و حفظ امنيت جاني مردم بويژه کودکان اين ورودي‌ها بسته شدند.