گزارش نمایشی
🔸سه شنبه ۳۱ مرداد ماه۱۴۰۲ پارک شهر

🏴ویژه برنامه شهادت حضرت رقیه(س) و محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم

♦️به همت شهرداری،شورای اسلامی و پویش
سه شنبه های مهدوی شهر علویجه

🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر علویجه
Eitaa.com/alavije_r
rubika.ir/alavijeh_r
https://rubika.ir/shahrdari_shora_alavijeh

🔸پویش مردمی سه شنبه های مهدوی
شهر علویجه (منتظران علوی)