این اقامتگاه بوم گردی در شهر علویجه قرار دارد و برای اوقات فراغت مکانی زیبا همراه با کافه رستوران و دارای اقامتگاه برای اسکان گردشگران فراهم شده